Головна / Про нас

Про нас

УНІВЕРСИТЕТ «НОВИЙ СВІТОЛАД»

Слабка країна споживачів волає до сильної держави та «сильної руки». Сильна країна вільних особистостей вимагає професійної держави. Й не більше. Тоді держава – це найменший апарат професійних менеджерів – таке наше визначення. Держава не тотожна країні, а слуга нації.

Все починається із малого. Самоустрій – природна риса українців. Вільні особистості здатні утворити власну мережу. Мережу, що збудована на спільних інтересах, взаємодопомозі, на горизонтальних зв’язках. Малі мережі можуть мати спільні дотики та утворювати спілки. Так збудовано Всесвіт – від локальних кластерів елементарних часток до Галактик та Метагалактик… Так має бути збудована сильна нація – мережа мереж, сильних, світлих, самодостатніх мереж. Чим більше зв’язків між ними – тим сильніше країна, тим потужніша громадянська спільнота. Більш того – Світ йде у напрямку розвитку місцевих громад, які поєднані у мережу собі подібних на національному рівні і далі у Всесвітній мережі. Основа того вже створена – Всесвітня інформаційна мережа. Основа того – сам наш неозорий Всесвіт.

Нова побудова людської спільноти і є Новий Світолад.

Новий Світолад  не можливий без людей нового мислення.

Такі люди не можливі без певної освіти та зміни світоглядних установ та сприйняття.

Ось тому і заснований наш університет – «Статут Громадської Організації Міжнародний університет «Новий Світолад»

Тут кожний може бути й читачем, і автором. Слухачем та викладачем.

У свій час наука, світогляд, релігія були неподільним знанням. Поступово сталося роздрібнення за напрямками, тому що накопичився величезний обсяг знання, яке вже не можливо охопити в цілому. Вважаємо, що той чи інший напрямок науки є потужний метод вирішення тих чи інших прикладних задач через фундаментальне інтегроване знання. На сучасному рівні статичне знання є легко доступним через бази даних, й головним стає здатність творчо реалізовувати їх. Світогляд «Вічних Принципів» – треба знати основи для творення Нового Ладу.

Новий Світ – нова енергія. Енергія духовна, енергія людської думки та волі. Енергія матеріальної сторони Життя. В умовах планети Земля – це енергія Сонця. У різних її формах. То наша маленька частка – освіта Нового Світоладу через відновлювальну енергетику Сонця.

Створюємо себе самі – не має часу чекати, поки це зробіть хтось інший.

 

Юридично ГО «Світолад» є повним правонаступником ГО «Русанна».